Construcţii & Arhitectură
Proiectare constructii si arhitectura Competenţa profesională şi experienţa acumulată de specialiştii departamentului permit abordarea unei diversitaţi de lucrări şi în afara domeniului specific unităţilor de prelucrare a metalului, ceea ce a facut ca în ultimii ani IPROLAM să fie solicitat de firme străine şi autohtone pentru proiecte unicat.

In spiritul Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, avem specialişti care sunt atestati MLPAT ca verificatori şi experţi, autorizaţi pentru proiectare, execuţie şi exploatarea instalaţiilor de gaze naturale, pentru proiectarea cazanelor de abur, atestaţi pentru efectuarea bilanţurilor de mediu şi a studiilor de impact.

Dintre tipurile de proiecte elaborate în cadrul departamntului de construcţii enumeram:

 • Proiectare pentru construcţii civile şi industriale din beton armat
 • Proiectare pentru construcţii metalice
 • Proiectare pentru construcţii din zidărie (civile şi industriale)
 • Proiectare pentru lucrări de plan general (amenajare teren în plan şi pe verticală, drumuri, căi ferate, ridicări topografice, etc.)
 • Proiectare pentru arhitectură pentru construcţii civile şi industriale
 • Planuri urbanistice generale
 • Lucrări de consolidare la construcţii din beton armat, metalice sau zidărie
 • Proiectare pentru reparaţii la obiective de patrimoniu si monumente istorice
 • Expertize şi consolidări de construcţii civile si industriale
 • Proiectare pentru lucrări de protecţie anticorozivă la elemente din beton armat şi metalice, izolaţii termice şi hidrofuge
 • Proiectare pentru instalaţii chimice – decapări, acoperiri metalice, epurare ape uzate, spargere emulsii, denocivizare, regenerare acizi, dedurizare si demineralizare apă, preparare gaz protecţie, etc.
 • Proiectare pentru gospodării de apă
 • Proiectare pentru canalizări ape menajere, pluviale si industriale
 • Proiectare pentru centrale, staţii şi instalaţii de ventilaţie pentru diferite obiective industriale
 • Proiectare pentru centrale, puncte termice şi instalaţii de incălzire
 • Proiectare pentru centrale pneumatice şi stocare aer comprimat precum şi instalaţiile de transport, separat sau împreună cu alte fluide energetice.
Abordăm cu aceeasi competență structuri noi în solutii “beton”, “metal” sau mixte, structuri existente care trebuiesc expertizate şi consolidate sau soluţii deosebite pentru fundarea în condiţii dificile de teren, ca şi structuri cu destinaţie specială pentru procese tehnologice specifice ca gospodării de apă (cu cicloane la –40 m adâncime şi de 30 m diametru, castele de apă de 1000-2000 mc etc.), gospodării chimice, staţii electrice, canale de țunder, canale de cabluri electrice, şi altele.

Clienți și colaboratori:

Despre Noi | Servicii | Noutăți | Referințe-Clienti | Proiecte Europene | Politica de confidenţialitate | Contact